Μαθήματα Λαογραφίας

Η Λαογραφία υπάρχει, ανανεωμένη, βέβαια, σύμφωνα με τις επιταγές της ίδιας της ζωής και της Ιστορίας, κατά το Μ. Γ. Μερακλή. «Διεκδικεί την παρουσία της στο επιστημονικό πεδίο, δίνοντας τις δικές της απαντήσεις στα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα και φαινόμενα (…). Η λαογραφία επιτελεί τώρα το επιστημονικό της έργο μέσα στις νέες συνθήκες. Αν αυτό δεν το δέχονται ορισμένοι, οφείλεται στο γεγονός ότι αγνοούν αυτό που συντελείται στους κόλπους της ή (σπανιότερα) σκόπιμα το αποκρύπτουν». (Μ. Γ. Μερακλής, «Θέσεις για τη Λαογραφία», Διαβάζω 245 (5-9-90), σ. 21).
Βαθμολογία: 
1
Συγγραφέας: 
Κώστας Δημ. Κονταξής
Κατηγορία: 
Λαογραφικά
ISBN: 
978-960-9531-15-3
Εκδόσεις: 
Εκδόσεις Πασχέντης
Price: 
5,00 €