Τρόποι Πληρωμής

Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, MasterCard, Maestro,American Express, Diners. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω πορτοφολιού MasterPass.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.