Μήνυμα σφάλματος

  • Notice: A non well formed numeric value encountered στην _hierarchical_select_dropbox_generate() (γραμμή 2201 του /var/www/vhosts/typoramahosting.gr/pashentis.gr/profiles/commerce_profile/modules/contrib/hierarchical_select/hierarchical_select.module).
  • Notice: A non well formed numeric value encountered στην _hierarchical_select_dropbox_generate() (γραμμή 2201 του /var/www/vhosts/typoramahosting.gr/pashentis.gr/profiles/commerce_profile/modules/contrib/hierarchical_select/hierarchical_select.module).
  • Notice: A non well formed numeric value encountered στην _hierarchical_select_dropbox_generate() (γραμμή 2201 του /var/www/vhosts/typoramahosting.gr/pashentis.gr/profiles/commerce_profile/modules/contrib/hierarchical_select/hierarchical_select.module).
  • Notice: A non well formed numeric value encountered στην _hierarchical_select_dropbox_generate() (γραμμή 2201 του /var/www/vhosts/typoramahosting.gr/pashentis.gr/profiles/commerce_profile/modules/contrib/hierarchical_select/hierarchical_select.module).

«ΧΑΙΡΕ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ»

Τί σέ καλέσωμεν, ὦ Κεχαριτωμένη;       Οὐρανόν; ὅτι ἀνέτιλας τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης        Παράδεισον; ὅτι ἐβλάστησας τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας. Παρθένον; ὅτι ἔμεινας ἄφθορος. Ἁγνήν μητέρα; ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις ἀγκάλαις Υἱόν, τόν πάντων Θεόν. Αὐτόν ἱκέτευε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν» (Τροπάριον Α´ Ὥρας)  
Βαθμολογία: 
Συγγραφέας: 
Αρχιμ. Βασίλειος Μπακογιάννης
Κατηγορία: 
Θρησκευτικά
ISBN: 
---
Εκδόσεις: 
Εκδόσεις Θαβώρ
Price: 
5,00 €